Rimix Farba Rimisil

     karta techniczna   

     karta charakterystyki           

                              

 

Krzemianowo-silikonowa bardzo trwała mineralna farba charakteryzująca wysoką otwartością dyfuzyjną, odpornością na szorowanie i działanie wilgoci. Do stosowania zarówno na podłoża mineralne jak i organiczne (np.: tynki cementowo-wapienne, wapienne, beton, farby i tynki mineralne, akrylowe, farby lateksowe i dyspersyjne).