Grunt - Rimix Glattgrunt

     karta techniczna     

     karta charakterystyki          

                  

 

Bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący na bazie wodnych dyspersji żywic akrylowych do pokrywania podłoży cementowych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo kartonowych i innych pod farby i tynki powierzchniowe RIMIX.