Rimix Kalkfinisch

     karta techniczna 

     Karta charakterystyki           

 

 

Wapienna masa szpachlowa.


Nie zawierająca cementu, wapienna masa szpachlowa do wygładzania powierzchni tynków podkładowych. Grubość warstwy maksymalnie 3mm. Do stosowania wewnątrz budynków.