Rimix Reno Plus

                       

 

Uniwersalna w zastosowaniu renowacyjna masa szpachlowa.

Mineralna, wzmacniana włóknami, naprawcza i renowacyjna masa szpachlowa do wyrównywania powierzchni i tworzenia warstwy
zbrojącej przy renowacjach elewacji. Do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.