Rimix RK 51

     Karta techniczna             

     Karta charakterystyki             

     Atest higieniczny

     Deklaracja zgodności

     Aprobata techniczna

 

 

Klej budowlany do klejenia płyt styropianowych.


Do klejenia płyt styropianowych w systemie dociepleń ścian zewnętrznych budynków. Nie stosować do szpachlowania powierzchni z zatapianiem ochronnej siatki zbrojeniowej.