Rimix RS 50

 

     Karta techniczna             

     Karta charakterystyki             

     Atest higieniczny PZH 

     Deklaracja zgodności

     Aprobata techniczna

 

 

 

 

Klej budowlany i masa szpachlowa do zatapiania ochronnej siatki zbrojeniowej.


Do klejenia płyt styropianowych i szpachlowania powierzchni z zatapianiem ochronnej siatki zbrojeniowej w systemie ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Do wyrównywania powierzchni betonowych i szpachlowania każdego rodzaju podłoża pod tynki nawierzchniowe.