Rimix Flex

     karta techniczna        

     karta charakterystyki             

     atest higieniczny PZH     

     deklaracja zgodności 

                     

 

Cementowa zaprawa klejowa do przyklejania płytek ceramicznych (glazury, terakoty), cementowych i kamiennych oraz gresów na ścianach i podłogach w technice cienkowarstwowej. Zalecany na podłoża mocno obciążone termicznie i mechanicznie (posadzki z ogrzewaniem podłogowym, balkony, tarasy). Na podłożach mogących ulegać deformacji np. młody beton, ściany gipsowo-kartonowe.