Rimix Specjal

     karta techniczna      

     karta charakterystyki             

     atest higieniczny PZH    

     deklaracja zgodności 

                           

 

Cementowa zaprawa klejowa do przyklejania płytek ceramicznych (glazury, terakoty), cementowych i kamiennych oraz gresów na ścianach i podłogach w technice cienkowarstwowej. Zalecany na podłoża obciążone termicznie i mechanicznie (ogrzewanie podłogowe, balkony).