Rimix Standard

     karta techniczna            

     karta charakterystyki             

     atest higieniczny PZH                   

 

Cementowa zaprawa klejowa do przyklejania płytek ceramicznych (glazury, terakoty), cementowych i kamiennych w technice cienkowarstwowej.