Aprobaty techniczne na systemy dociepleń:

AT-15-3129/2016

AT-15-7529/2016

Zalecenia:
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych niezależnie od rodzaju budynku (budownictwo nowe, budynki wieloletnie) należy zapoznać się z wytycznymi systemodawców, które zgromadzone zostały w opracowaniu Stowarzyszenia Na Rzecz Systemów Ociepleń ETICS „Warunki Techniczne Wykonawstwa, Oceny i Odbioru Robót Elewacyjnych z Zastosowaniem ETICS”. Zawartych na stronie Stowarzyszenia www.systemyociepleń.pl , oraz wytycznych ITB Warszawa zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i odbioru Robót Budowlanych.
Zwracamy uwagę, że producent systemu udziela gwarancji jedynie jeśli podczas prac użyte zostały produkty zawarte w aprobatach technicznych jako system. Użycie do systemu produktów innych producentów skutkuje utratą gwarancji.