Budowa i wyposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego funkcjonalnej chemii budowlanej przez RIMIX Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu jest utworzenie laboratorium badawczego. Projekt obejmuje budowę laboratorium badawczo-rozwojowego  oraz zakup aparatury badawczej do laboratorium, w celu przeprowadzenia badań nad nowymi produktami.

W wyniku realizacji projektu do przebadanych produktów zostaną zaimplementowane nowe nanozwiązki oraz zostaną zastosowane rozwiązania z dziedziny inżynierii chemicznej, w obszarach surowców naturalnych, gospodarki odpadami, materiałów dla potrzeb budownictwa, zaawansowanych materiałów  i nanotechnologii.

Wartość dofinansowania:

2 809 620,00 PLN

ZAPYTANIA:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1188809