Grunt - Rimix Silikat-Tiefgrunt

     Karta techniczna  

     Karta charakterystyki  

     Deklaracja zgodności - System Fasamin WE

     Aprobata techniczna - System Fasamin WE

           

 

 

Mineralny środek gruntujący pod farby i tynki krzemianowe. Wzmacnia i wyrównuje chłonność mineralnych podłoży. Nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków