System wykonania tynków podkładowych

Przygotowanie podłoża:

RIMIX 67

RIMIX Quarzgrunt

Zaprawy tynkarskie:

RIMIX 66

RIMIX 68

Średnioziarniste:

RIMIX 61

RIMIX 65

Zalecenia

Przy wykonywaniu prac tynkarskich należy stosować się do wytycznych zawartych w

„Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” Kod 45410000 – Tynkowanie.

Aby powierzchnie wykonanych tynków były równe, jednolite kolorystycznie, równomiernie chłonne, konieczne jest należyte przygotowanie podłoża.

Niezależnie od rodzaju materiałów murowych zawsze przed przystąpieniem do prac tynkarskich najważniejsze jest sprawdzenie jakości i nośności podłoża. Ściany mogą być przemoczone, zasolone, zakurzone, zatłuszczone lub pokryte innym zanieczyszczeniem tworzącym warstwę oddzielającą co powoduje ograniczenie przyczepności tynku do podłoża i w efekcie końcowym pękanie i odpadanie tynków na całej powierzchni lub miejscowo.

Po usunięciu wszystkich zanieczyszczeń konieczne jest uzupełnienie wszystkich ubytków, wypełnienie kanałów rur instalacyjnych, niewypełnionych fug i innych nierówności powierzchni ścian. Przy wypełnianiu kanałów rur instalacyjnych zalecane jest  zatopienie siatki zbrojeniowej w zaprawie.

Do tego rodzaju prac zalecane jest zastosowanie obrzutki wstępnej RIMIX 67.

UWAGA: obrzutki wstępnej nie wolno  nadmiernie rozcieńczać gdyż powoduje to osłabienie zaprawy a tym samym może spowodować ograniczenie przyczepności nakładanych tynków i ich pękanie. Nakładanie tynków należy rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 72 godzin po nałożeniu RIMIX 67. Obrzutka wstępna musi być co najmniej wstępnie związana inaczej na powierzchni tynków mogą pojawić się rysy skurczowe. 

Przy niewielkich nierównościach i braku konieczności wypełniania ubytków zaleca się nałożenie tynków dwu warstwowo. 

Pierwszą warstwą niwelujemy nierówności i po lekkim podeschnięciu zaprawy ok. 2-4godz. (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza), na zasadzie „mokre na mokre” nakładamy kolejną warstwę.

W przypadku podłoży równych, nie zabrudzonych zalecane jest przed nałożeniem tynków zastosowanie gruntu RIMIX Quartzgrunt (Grunt z wypełniaczem kwarcowym), który wyrównuje chłonność podłoża. Nie zaleca się stosowania gruntów innych producentów gdyż mogą one ograniczać chłonność podłoża a tym samym zamiast warstwy poprawiającej przyczepność tynków otrzymamy warstwę oddzielającą, co negatywnie wpływa na nośność wykonanych tynków i może powodować ich pękanie i odpadanie.

W okresie letnim kiedy mury zewnętrzne są nagrzane zalecamy zawsze stosować RIMIX Quartzgrunt

Czas wysychania i wiązania tynków cementowo wapiennych wynosi nie mniej niż 28 dni. Dopiero po tym okresie można rozpocząć nakładanie warstw wierzchnich.

W zależności od stopnia gładkości powierzchni jaką chcemy otrzymać polecamy wewnątrz następujące produkty:

W pomieszczeniach 

Powierzchnia z fakturą

RIMIX 61, RIMIX 65 – grubość ziarna 0,8mm.

Powierzchnia z delikatną fakturą prawie gładka:

RIMIX 66, RIMIX 68 – grubość ziarna 0,5mm

Jeśli chcemy uzyskać powierzchnię gładką proponujemy na powierzchnię tynków nanieść masę szpachlową / gładź:

 1. RIMIX Kalkfinisch – gładź wapienna 
 2. RIMIX R95 – gładź na bazie żywic akrylowych
 3. RIMIX Manteca – gładź wapienno – akrylowa

Jako warstwę ozdobną polecamy różnego rodzaju farby wewnętrzne:

 1. RIMIX Polarweiss
 2. RIMIX Profiweiss
 3. RIMIX Proficolor
 4. RIMIX Rimisil

Jednak szczególnie polecaną jest farba RIMIX Nanosilver Protect zawierająca nanocząsteczki srebra. RIMIX Nanosilver jest farbą dezynfekcyjną oraz bakteriobójczą.

Posiadamy badania iż w ciągu kilku dni farba neutralizuje wszystkie mogące znajdować się w pomieszczeniach bakterie. Szczególnie polecamy zastosowanie RIMIX Nanosilver Protekt w pomieszczeniach gdzie przebywają noworodki, małe dzieci i alergicy.

Na elewacjach

Zalecane są tynki RIMIX 61, RIMIX 65. 

Przy czym minimalna grubość nałożonej zaprawy powinna wynosić 15mm.

Jako warstwy ozdobne zalecane są Tynki:

 1. RIMIX Risil, 
 2. RIMIX Tynk Silikonowy, 
 3. RIMIX Tynk Mineralny
 4. Lub farba mineralna RIMIX EGA