Zaprawa Tynkarska - RIMIX 67

     karta techniczna             

     karta charakterystyki             

     atest higieniczny PZH  

     deklaracja zgodności 

 

Cementowa obrzutka wstępna Rimix 67

Do maszynowego i ręcznego wykonywania obrzutki wstępnej. Stosowana pod tynki cementowe, cementowowapienne i wapienne wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecane jako podkład pod tynki RIMIX 61, 62, 63, 64, 65, 66. Stosowana w budownictwie na podłoża typu: mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, ściany i stropy z elementów betonowych.