Rimix 95

Uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska

Uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska na bazie wapna, cementu i kruszyw mineralnych. Do ręcznego wykonywania robót murarskich i tynkarskich. Do spajania murów o grubości spoiny od 1,2 – 3 mm z płaskich cegieł silikatowych, cementowych, wapienno-kwarcowych oraz cegieł i elementów wykonanych z betonu komórkowego oraz wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich.

Materiały do pobrania
Skip to content